Green Project Management

Green Project Management to podejście do zarządzania projektami, integrujące kluczowe elementy zrównoważenia. Na GPM składa się:

  • Standard P5®
  • Ocena zrównoważenia projektów GPM360®
  • Metodyka zarządzania projektami PRISM®

Standard P5 wskazuje aspekty środowiska społecznego (People), naturalnego (Planet), ekonomicznego (Prosperity) oraz aspekty projektowe: produkt (Product) oraz proces (Process).

Te 5 aspektów daje jasne ramy analizy otoczenia projektu, które pozwalają ujać wymogi zrównoważenia w koncepcji oraz w planie projektu. 

Metodyka PRISM (Projects integrating Sustainable Methods) integruje aspekty zrównoważenia z procami i technikami zarządzania projektami. PRISM wnosi do zarządzania trzy perspektywy, których nie ma klasycznym zarządzaniu projektami 

  • Całkowity cykl życia aktywów, czyli uwzględnienia korzyści i kosztów aktywów od pierwszych prac koncepcyjnych do likwidacji i utylizacji, oraz wymiany na nowe przy możliwym użyciu elementów aktywów likwidowanych
  • Podejście systemowe, czyli ujęcie zarządzania projektami jako źródła zrównoważenia dla całej organizacji, w myśl, że zrównoważone zarządzanie projektami ma ograniczony sens jeśli cała organizacja jest daleka od zrównoważenia

Co zrobimy? 

Wesprzemy poprzez warsztaty analizę wpływu projektu na otoczenie zgodnie ze Standardem P5, a następnie wesprzemy formułowanie Planu Zarządzania Zrównoważeniem.

Jakie to da korzyści?

  • Wzmocnienie zrównoważenia działalności projektowej organizacji
  • Ochrona oraz wzmocnienie marki
  • Zmniejszenie ryzyk środowiskowych i społecznych wypływających z działalności projektowej

Zrównoważenie działalności projektowej oraz całej organizacji staje się kluczowe w dobie zmian klimatycznych oraz konieczności ochrony środowiska naturalnego. Podejście GPM rozszerza perspektywę projektową na całość systemu zarządzania, podnosi wartość produktów dostarczanych przez projekty oraz usprawnia zarządzanie aktywami w całym ich cyklu życia.

Doradztwo w zakresie zrównoważenia działalności projektowej

analiza wpływu projektu na otoczenie społeczne i naturalne, przy zachowaniu efektywności ekonomicznej

integracja aspektów zrównoważenia w systemie zarządzania projektami i programami

ocena zrównoważenia działalności projektowej

w języku polskim lub angielskim

Przewiń do góry