Zaangażowanie w zmianę

Jeszcze niedawno różne metodyki mówiły o zarządzaniu zmianą. Od pewnego czasu słowo „zarządzanie” ustąpiło na rzecz zaangażowania. Dla sukcesu zmiany kluczowe jest zaangażowanie odpowiednich interesariuszy. Każda zmiana generuje korzyści dla niektórych i straty dla innych. Opór wobec zmiany jest naturalny, konieczne jest więc takie zaplanowanie i przeprowadzenie zmiany, by ten opór zminimalizować, straty zrekompensować a korzyści zmaksymalizować.

Zmiana tradycyjnie była rozumiana jako duży skok pomiędzy stanem obecnym a pożądanym stanem w przyszłości. Było to zwykle duże przedsięwzięcie, które działo się od czasu do czasu. Otoczenie biznesowe dnia dzisiejszego, ze swą nieprzewidywalnością, zasadniczo zmieniło to rozumienie. Zmiana stała ciągła i wymaga ciągłego dostawania. Zwinność stała się kluczowa, zmiana może być wprowadzana sekwencyjnie, jeśli jest to możliwe, lub też zwinnie, jeśli tego wymaga otoczenie.

Co zrobimy?

  • Warsztatowo wypracujemy zasadność biznesową zmiany,
  • Zmapujemy różne kręgi interesariuszy zmiany
  • Zmapujemy korzyści i skutki uboczne zmiany
  • Przeprowadzimy analizę sił motywujących oraz hamujących zmianę
  • We współpracy z różnymi interesariuszami zaprojektujemy punkty docelowe zmiany oraz ścieżki do nich prowadzące
  • Ścieżki te przełożymy na konkretne programy i projekty, planowane sekwencyjnie lub zwinnie, zależnie od sytuacji i otoczenia danej organizacji

Jakie to da korzyści? 

  • Zmiana zaakceptowana, zaprojektowana i przeprowadzona przez odpowiednich interesariuszy
  • Zmniejszony opór i zwiększona akceptacja zmiany przez wszystkich tych, których zmiana dotyczy
  • Zdefiniowane mierzalne korzyści oraz niekorzyści wraz z możliwościami ich rekompensaty
  • Plany zmiany tworzone przez wdrążających zmianę

Zakres zmiany do ustalenia 

mapowanie interesariuszy

mapowanie korzyści i niekorzyści zmiany 

określenie sił popychających i hamujących zmianę

mapa drogowa zmiany 

przełożenie na projekty i programy zmiany  

w języku polskim lub angielskim 

Przewiń do góry