Wsparcie projektów

wefacilitate oferuje wsparcie projektów w różnych metodykach i podejściach zarówno sekwencyjnych (kaskadowych) jak i zwinnych. Wsparcie projektów jest oparte o pracę zespołową, warsztaty facylitowane oraz doradztwo procesowe. Wsparcie może obejmować:

 • Diagnozę systemu zarządzania projektami, celem określenia silnych i słabych punktów
 • Ujednolicenie produktów zarządczych, w tym wzorców dokumentów projektowych
 • Wypracowanie mechanizmów zarządzania portfelowego, w tym identyfikacji, selekcji, priorytetyzacji i planowania projektów na poziomie portfela
 • Wsparcie planowania projektów z wykorzystaniem warsztatów projektowych
 • Przegląd projektów, programów i portfela
 • Sesje Lessons Learnt i Retrospektywy, tworzenie bazy wiedzy projektowej

Facylitacja może być usługą oferowaną przez Biuro Zarządzania Projektem. Jest to jedna z technik wskazanych przez model P30 z grupy standardów Axelos (Project, Programme, Portfolio Offices).

Co zrobimy? 

We współpracy z kierownictwem organizacji oraz zespołami projektowymi:

 • określimy zakres doradztwa metodycznego i stworzymy plan działań doradczych
 • przeprowadzimy przegląd metodyk kaskadowych i zwinnych pod kątem doboru odpowiedniego podejścia projektowego zależenie od charakteru projektów
 • określimy zakres wsparcia przydatnego kierownikom projektów
 • wypracujemy ujednolicone produkty zarządcze, techniki i narzędzia planowania projektów oraz mechanizmy monitorowania i kontroli

Jakie to da korzyści?

 • Pogłębienie wiedzy metodycznej i procesowej tam gdzie to potrzebne
 • Stworzenie wspólnych i ujednoliconych ram dla zarządzania projektami
 • Odpowiedni dobór metodyk i podejść do różnych projektów
 • Stworzenie struktur i procesów wsparcia dla projektów i programów realizowanych w organizacji
Przewiń do góry