Wdrożenie metodyki zarządzania projektami

Warsztaty mogą być bardzo przydatne w momencie wdrażania metodyki zarządzania projektami, programami i portfelem. Zalecamy serię warsztatów, które przenoszą wiedzę pozyskaną podczas szkoleń (np. PRINCE2 lub Agile Project Management) do kontekstu danej organizacji i projektów przez nią realizowanych. Takie warsztaty mogą się odbyć w niedługim okresie po szkoleniu (tydzień lub dwa) gdy wiedza jest świeża.

Podczas takich warsztatów uczestnicy mogą:

 • wskazać, co pozostało w ich pamięci po szkoleniu, jako aspekt najbardziej wartościowy, najłatwiejszy i najtrudniejszy w metodyce zarządzania projektami
 • wskazać uwarunkowania i wymogi dostosowania metodyki do kontekstu organizacji i charakteru projektów
 • wybrać projekty, w których metodyka może być wdrażana testowo
 • zaplanować proces wdrożenia i dostosowania metodyki na poziomie organizacji
 • zaprojektować kluczowe i pozostałe produkty zarządcze (dokumenty) lub przyjąć strukturę produktów zarządczych zaproponowaną przez metodykę

Co zrobimy?

We współpracy z Klientem zaplanujemy i przeprowadzimy serię warsztatów, podczas których uczestnicy:

 • zdefiniują podejście do wdrożenia metodyki
 • wskażą silne i słabe strony aktualnego systemu zarządzania projektami w organizacji i sposoby usunięcia słabych stron
 • wskażą obszary wiedzy technicznej i metodycznej, które trzeba uzupełnić i pogłębić
 • wypracują dobór i dostosowanie metodyk zarządzania projektami do kontekstu organizacji i charakteru projektów
 • zaplanują działania wdrażające poszczególne elementy systemu zarządzania projektami
 • dokonają okresowych przeglądów wdrożenia, by wskazać możliwe korekty, oraz dokonają całościowego podsumowania wdrożenia 

Jakie to da korzyści?

 • Osadzone w organizacji podejście do zarządzania projektami, programami i portfelem
 • Poszerzona komunikacja i pogłębione zaangażowanie interesariuszy
 • System zarządzania projektami, który został dostosowany do kontekstu organizacyjnego przez członków organizacji, stanowi w ten sposób ich własność

Warsztatowe budowanie systemu zarządzania projektami będzie wspierane od strony metodycznej przez trenera lub konsultanta zarządzania projektami.  

Zakres wdrożenia do ustalenia 

warsztat podsumowujący szkolenie

diagnoza systemu zarządzania projektami 

uwarunkowania i wymogi dostosowania metodyki  

projekty testowe 

planowanie procesu wdrożenia 

projektowanie produktów zarządczych (dokumentów)  

warsztaty w języku polskim lub angielskim 

Przewiń do góry