Warsztaty facylitowane

Warsztaty facylitowane, w przeciwieństwie do szkoleń, mobilizują i  łączą wiedzę, która kryje się w grupie. Rolą facylitatora jest tak zaprojektować proces, by to łączenie było jak najbardziej angażujące i efektywne.  

Możliwe jest pojedyncze spotkanie lub seria kilku warsztatów, które mogą obejmować mapowanie i priorytetyzację wyzwań, diagnozę sytuacji, szukanie rozwiązań, planowanie działań.

Warsztat jest za każdym razem dogłębnie przygotowywany i ma określone cele oraz strukturę, złożoną z różnych aktywności, przykładowo, od generowania różnych pomysłów do zawężania i formułowania konkretnych rozwiązań. Zakres i struktura warsztatu jest ściśle opracowywana, by jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby organizacji i grupy uczestników.

Co zrobimy?

Zaprojektujemy i poprowadzimy warsztaty odpowiadające na określone potrzeby klienta.  Pojedynczy warsztat może trwać kilka godzin, cały dzień lub kilka dni. Warsztat jest obudowany kompletnym przygotowaniem oraz wsparciem po.

  • W ściślej współpracy z klientem określimy przyczynę, cele warsztatu, grupę interesariuszy uczestników, czas i miejsce
  • Zaprojektujemy proces – pojedynczy warsztat lub serię warsztatów – który w najlepszy sposób pozwoli zespołowi osiągnąć cel, przedyskutujemy z klientem ten proces by go maksymalnie dostosować do preferencji i potrzeb zespołu.
  • Po przeprowadzeniu procesu, stworzymy i przekażemy zapis wyników, zaplanujemy i przeprowadzimy kolejne działania wspierające

Jakie to da korzyści?

  • pierwszą jest maksymalne wykorzystanie wiedzy i innych zasobów jakie kryją się w zespołach w każdej firmie. Nierzadko pracownicy i zespoły wykorzystują jedynie mała część wiedzy, energii i kreatywności, jakie posiadają.
  • druga to większe i autentyczne zaangażowanie wszystkich członków zespołów w pracę, dzięki identycznej dla wszystkich możliwości proponowania wszystkich pomysłów i rozwiązań, wyrażania obserwacji, opinii oraz oferowania innych zasobów. Efekt pracy facylitowanej należy do pracowników, którzy byli weń zaangażowani, nie jest nabyty lub narzucony z zewnątrz.

liczba dni dowolna

w sali warsztatowej lub online

kompletne przygotowanie  

wsparcie powarsztatowe

warsztat w języku polskim lub angielskim 

Przewiń do góry