Transakcje CO2 z wefacilitate

Jeśli potrzebna jest wszechstronna wiedza na temat handlu emisjami dwutlenku węgla w ramach EU ETS, jesteśmy do dyspozycji. Oferujemy szersze spojrzenie na międzynarodowy rynek uprawnień do emisji dwutlenku węgla i doradzamy w wyborze tych rodzajów transakcji, które najlepiej odpowiadają specyficznym potrzebom każdego klienta.

Nasze silne strony to zdolność przewidywania trendów na rynku energii i międzynarodowym rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla, złożona znajomość obiektywnych i subiektywnych czynników wpływających na wzrost i spadek cen energii i uprawnień do emisji dwutlenku węgla, dokładne zrozumienie prawodawstwa UE i międzynarodowych celów klimatycznych wyznaczonych do roku 2050.

Partnerzy wefacilitate należą do wąskiej grupy niezależnych konsultantów międzynarodowych działających w ciągu ostatnich dziesięciu lat w Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC). Łączne doświadczenie, dostęp do wiedzy i informacji może być bardzo wartościowy dla  klientów, którzy chcą handlować emisjami gazów cieplarnianych, dobrowolnymi kredytami węglowymi lub mierzyć i kompensować ślad węglowy.

wefacilitate, wraz z zespołem partnerów działających w Rumuni, Bułgarii, Szwajcarii i Francji, pozostaje do dyspozycji, pomagając w transakcjach dotyczących emisji gazów cieplarnianych w ramach Europejskiego Systemu Handlu Emisjami, tak by zapewnić maksymalne korzyści z handlu CO2 i zgodność z wymogami prawnymi, a przy tym skupić się na podstawowej działalności.

transakcje na europejskim rynku handlu uprawnieniami do emisji CO2 

doradztwo i informacja

mierzenie śladu węglowego 

projekty kompensacyjne śladu węglowego w portfelu projektów organizacji 

Przewiń do góry