Szkolenia

Program obejmuje podstawowa wiedzę i umiejętności w zakresie facylitacji grupowej, w tym szczególnie rolę facylitatora, znaczenie i składniki procesu facylitowanego, techniki przygotowania warsztatu.                                        

Program obejmuje metody facylitacji, wypracowane przez ICA, globalną organizację zaangażowaną w rozwój i promocję facylitacji jako sposoby pracy w organizacjach i we wspólnotach. Szkolenie we współpracy z ICA:UK.           

Program obejmuje wiedzę oraz praktykę technik facylitacji, które mogą być szczególnie przydatne zespołom zwinnym oraz ich liderom w prowadzeniu zwinnej transformacji jak też w zwinnym zarządzaniu projektem i w rozwoju produktu.

Przewiń do góry