Rynek CO2

Wefacilitate reprezentuje / współpracuje z firmą AitherCO2 z siedzibą w Mediolanie / Londynie na europejskim rynku CO2. wefaciliate świadczy usługi informacyjne, pośrednictwa oraz wsparcia transakcji na europejskim rynku CO2.

Europejski rynek CO2 to system kontroli emisji zanieczyszczeń, składający się z trzech  komponentów:

  • Określenie limitów emisji zanieczyszczeń
  • Handel uprawnieniami do emisji
  • Przedsięwzięcia offsetowe

W komponencie limitów nakładane są pułapy łącznej emisji niektórych gazów cieplarnianych, które są periodycznie redukowane, co prowadzi do stopniowego spadku emisji.

W komponencie handlu jednostki objęte systemem uzyskują lub nabywają prawa do emisji od innych jednostek działających na rynku europejskim, które w danym momencie posiadają nadwyżkę uprawnień.

W komponencie offsetowym jednostki mogą także nabywać prawa do emisji poprzez offset swoich emisji, realizując różne projekty prowadzące do zrównoważenia gospodarki i środowiska naturalnego. Całkowita liczba uprawnień do emisji jest również ograniczona, bo zapewnić im wartość rynkową.

Co roku do końca kwietnia każde przedsiębiorstwo objęte systemem jest zobligowane do przedłożenia swoich uprawnień w wielkości odpowiadającej emisji gazów cieplarnianych, które generuje. Brak tego może spowodować  nałożenie znaczących kar finansowych. Wysokie koszty emisji skłaniają jednostki do inwestycji w technologie niskoemisyjne. 

wefacilitate, we współpracy z AitherCO2, pośredniczy w transakcjach uprawnień oraz wpiera projekty offsetowe, wykorzystując przy tym standard P5 dla zrównoważonego zarządzania projektami.

chimney company illustration
Przewiń do góry