Rozwój organizacyjny

Rozwój organizacyjny wymaga ciągłego definiowania potrzeb rozwojowych i określania punktów wymagających optymalizacji. Świetnie usytuowane do określania potrzeb rozwojowych są różne zespoły, dla których procesy biznesowe są codziennością. Warsztaty zorientowane na rozwój organizacji pozwalają wskazać potrzeby rozwojowe a następnie zbudować konkretne plany działań.

W procesie rozwojowym działamy jako konsultanci procesowi. Nie doradzamy konkretnych rozwiązań, doradzamy natomiast takie ułożenie procesu, które pozwoli zaangażowanym zespołom dojść do ich własnych rozwiązań. W razie odkrycia innych potrzeb, na przykład w obszarze wiedzy lub relacji, włączymy inne działania: szkoleniowe, metodyczne, coachingowe.

Co zrobimy?

  • Zaplanujemy i przeprowadzimy warsztaty mapujące problemy i wyzwania stające przez całą organizacją, jednostką lub obszarem biznes lub zespołem
  • Zespoły uczestniczące dokonają priorytetyzacji tych wyzwań…
  • … a następnie określą możliwe odpowiedzi dla wyzwań i rozwiązania dla problemów 
  • W kolejnym kroku powstanie plan działań zawierający konkretne projektu optymalizacyjne

Jakie to da korzyści?

  • Potrzeby rozwojowe zidentyfikowane przez zespoły zaangażowane bezpośrednio w procesy biznesowe
  • Wypracowane rozwiązania, które wykorzystują wiedzę i doświadczenie zespołów
  • Plan działania a w nim projekty i programu, które generują duże zaangażowanie zespołów

zakres procesu rozwojowego do ustalenia 

na miejscu lub online

doradztwo procesowe  

mapowanie problemów / wyzwań  

priorytetyzacja

planowanie działań

w języku polskim lub angielskim 

Przewiń do góry