Podstawy facylitacji grupowej

I. Opis szkolenia:

 • Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania i prowadzenia spotkań i warsztatów organizacyjnych, czyli facylitacji grupowej
 • Szkolenie ma praktyczny charakter; łączy podstawowa wiedzę o roli facylitatora, jej odmienności od innych ról z konkretnymi metodami i technikami facylitacji. Duża część czasu szkolenia będzie przeznaczona na projektowanie i prowadzenie warsztatów, w oparciu o tematy wybrane przez uczestników szkolenia. Szkolenie może być dostosowane do potrzeb uczestników
 • Szkolenie może być prowadzone zarówno w sali szkoleniowej jak i z wykorzystaniem platform i narzędzi pracy zdalnej

II. Grupa docelowa:

 • Trenerzy wewnętrzni, coachowie
 • Menedżerowie i liderzy zespołów
 • HR Partnerzy Businessu i pracownicy HR
 • Agile coachowie, Scrum Masterzy
 • Kierownicy projektów, personel biur projektów
 • Wszyscy wchodzący w rolę facylitacyjną w różnych sytuacjach

III. Korzyści

 • zdolność do skutecznego projektowania i prowadzenia spotkań i warsztatów organizacyjnych z wykorzystaniem kanałów i narzędzi pracy zdalnej
 • pozyskanie i przećwiczenie zestawu metod i technik facylitacji
 • pozyskanie podstaw koncepcyjnych facylitacji oraz rozumienia roli facylitatora
 • skuteczne wykorzystanie czasu przeznaczanego na spotkania organizacyjne i podniesienie ich wartości biznesowej

2 dni szkoleniowe 

w sali szkoleniowej lub online

autorski podręcznik facylitatora 

konsultacje z trenerem po szkoleniu  

szkolenie w języku polskim lub angielskim 

Przewiń do góry