Planowanie strategiczne

Dobra strategia wymaga zaangażowania dobrze dobranych interasariuszy. Zaangażowanie przywództwa organizacji w tworzenie strategii jest kluczowe ale wartościowe może być również pozyskanie wkładu innych poziomów organizacji.

Przywództwo organizacji staje przed wyborem wypracowania strategii na najwyższym poziomie zarządzania organizacją a następnie zaangażowania pozostałych poziomów w pracę na planami realizacji. Inna możliwość to szeroko zakrojony proces strategiczny angażujący szerokie grono interesariuszy i różne poziomy organizacji na każdym etapie budowania i realizacji strategii.

Nierzadko spotykanym problemem, pominąwszy sytuację w której strategia jest w całości i wyłącznie w głowie szefa, jest to, że różne poziomy organizacji i obszary biznesowe nie mają świadomości strategii oraz konkretnej wiedzy o przyjętych kierunkach strategicznych. Trudno wtedy o zaangażowanie w realizację strategii.

Co zrobimy? 

W ścisłej współpracy z klientem zaplanujemy warsztaty  strategiczne, podczas których wypracujemy (lub zaktualizujemy), przykładowo:

 • Ocenę otoczenia organizacji 
 • Silne i słabe strony, szanse i zagrożenia
 • Intencje biznesowe (Business Drivers)
 • Misję, wizję i wartości organizacji
 • Przeszkody stojące na drodze do wizji
 • Sposoby ominięcia lub usunięcia tych przeszkód
 • Portfel projektów strategicznych
 • Plan działania

Stworzymy i przekażemy zapis wyników warsztatu – zespołowo wypracowaną strategię – zaplanujemy i przeprowadzimy kolejne działania wspierające, takie jak okresową sesję przeglądową realizacji  strategii

Komponent warsztatowy to idealnie jeden z wielu komponentów procesu strategicznego, inne komponenty, takie jak analiza rynku, mogą być realizowane w innych formatach (badawczo-analitycznych) przez innych partnerów.

Jakie to da korzyści?

 • Strategia osadzona w organizacji, powstała przy zaangażowaniu odpowiedniego grona interesariuszy
 • Wykorzystania wiedza oraz energia uczestników procesu strategicznego
 • Znajomość zamiarów i planów strategicznych na różnych poziomach organizacji
 • Przełożenie strategii na działania operacyjne podejmowane w różnych obszarach biznesowych i na różnych poziomach organizacji

Liczba dni do ustalenia 

w sali szkoleniowej lub online

kompletne przygotowanie  warsztatów strategicznych  

okresowy przegląd realizacji strategii 

warsztaty w języku polskim lub angielskim 

Przewiń do góry