Kim jesteśmy?

Grupa specjalistów w różnych obszarach gotowa pomagać w rozwiązywaniu różnych problemów oraz w formułowaniu odpowiedzi na różne wyzwania organizacyjne.

Co wnosimy?

Misją wefacilitate jest wspomaganie rozwoju organizacji przez mobilizowanie ich własnych zasobów i energii, tak by w największym stopniu osiągały swoje cele i zamierzenia strategiczne.

Co robimy?

Projektujemy i prowadzimy warsztaty i procesy rozwojowe, szkolimy, doradzamy w zakresie technik i metod zarządzania projektami i zmianą oraz zrównoważenia w projektach.

Filozofia

Jesteśmy zaangażowani w proces i neutralni wobec przedmiotu pracy zespołu. Jesteśmy także neutralni wobec metod i metodyk, dysponujemy różnymi narzędziami, które dobieramy odpowiednio do zadania. Pracujemy równie komfortowo w środowisku zwinnym jak i tradycyjnym, łączymy podejścia tam gdzie to przydatne, by jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby klienta.

Podejście

 

Nasze podejście jest procesowe. Proces ma miejsce podczas warsztatu, w jego przygotowaniu oraz we wsparciu powarsztatowym. Rozwój organizacyjny i zmiana to procesy. Procesami są wypełnione projekty, programy i portfele. Jesteśmy też przekonani, że najbardziej skuteczne jest łączenie różnych form pracy zespołowej i uczenia się w kompletne procesy rozwojowe.

Modelowy proces rozwojowy

Proces rozwojowy może składać się z różnych aktywności, w odpowiednio dobranej kolejności. Warto zawsze rozpocząć od zdefiniowania celów i zamiarów, a zakończyć na sformułowaniu wniosków, jak, przykładowo, na mapie procesu poniżej. 

Zespół

Zespół ludzi współpracujących z wefacilitate łaczy bardzo różne talenty.

Partnerzy

Przewiń do góry