Metody Facylitacji Grupowej ICA ​

I. Opis szkolenia:

Zestaw metod facylitacji grupowej pod nazwą „Technology of Participation” (ToP), został wypracowany przez Institute of Cultural Affairs (ICA)  amerykańską organizację działającą od lat 60-tych XX, wpierw w Stanach Zjednoczonych a następnie globalnie. Szkolenie „Metody Facylitacji Grupowej” jest więc podparte wieloma dziesięcioleciami doświadczenia z wielu organizacji, wspólnot i kultur.  W Polsce szkolenie jest oferowane we współpracy z brytyjskim oddziałem ICA.

Metody facylitacji grupowej zorientowane są na wspólną refleksję oraz budowanie konsensusu. To przekłada się program szkolenia, który obejmuje wiedzę i praktykę z zakresu dwóch metod facylitacji Technology of Participation (ToP):

 • Dyskusja zogniskowana według modelu ORID (focused cenversation)
 • Budowanie konsensusu (consensus workshop)

W trakcie pierwszego dnia szkolenia uczestnicy zapoznają się z modelem ORID. Model ten służy do uporządkowania rozmowy, tak by wszyscy byli w nią zaangażowani oraz tak, by wszyscy mogli się podzielić swoimi spostrzeżeniami  w kilku obszarach: faktów, odczuć, ich interpretacją oraz wynikających z nich możliwych działań. Rozmowa zogniskowana jest znakomitym narzędziem prowadzenia refleksji, retrospektyw, sesji ‘lessons learnt’.

Drugi dzień poświęcony jest budowaniu konsensusu jako metody pracy warsztatowej, której istotą jest zebranie różnorodnych idei od grupy, ich połączenie, uporządkowania, oraz dojście do wspólnej zgody dotyczącej danego zagadnienia. Budowanie konsensus jest znakomitym narzędziem kreatywnym, służącym do wypracowania rozwiązania problemu, wypracowaniu opcji lub kierunków działania, znalezienia odpowiedzi na nurtujące zespół wyzwanie.

Styl szkolenia jest partycypacyjny i doświadczalny. Każdy uczestnik ma możliwość nie tylko uczestniczyć w warsztatach, ale również je prowadzić jako facylitator. Szkolenie jest zaprojektowane w taki sposób, że każdy z uczestników uczestniczy aktywnie w procesie uczenia się każdej z metod. Uczestnicy otrzymują podręcznik, który jest jednocześnie zeszytem ćwiczeń używanym podczas szkolenia i stanowi narzędzie przygotowania własnych facylitacji w przyszłości.

II. Grupa docelowa:

 • trenerzy wewnętrzni, coachowie, konsultanci
 • menedżerowie i liderzy zespołów
 • HR Partnerzy Businessu i pracownicy HR
 • agile coachowie, scrum masterzy
 • kierownicy projektów, personel biur projektów
 • dyrektorów kreatywnych,
 • wszyscy wchodzący w rolę facylitacyjną w różnych sytuacjach

III. Korzyści

 • wprowadzenie do organizacji sprawnej metody dochodzenia do konsensusu i wspólnego podejmowania decyzji, usystematyzowanej refleksji i planu działań, tam gdzie jest to potrzebne
 • pozyskanie i przećwiczenie zestawu metod i technik facylitacji
 • poszerzenie technik facylitacyjnych o metody Technology of Participation
 • zdolność do skutecznego projektowania warsztatów organizacyjnych
 • skuteczne wykorzystanie czasu przeznaczanego na spotkania organizacyjne i podniesienie ich wartości biznesowej
 • poprawa efektywności spotkań, na wielu etapach konsultacji, szczególnie przy uspójnianiu wiedzy i potrzeb różnych interesariuszy
 • możliwość zastosowania metod na niektórych szkoleniach i przy coachingu zespołowym
 • poszerzenie portfela usług o facylitację

2 dni szkoleniowe 

w sali szkoleniowej 

oryginalny podręcznik podręcznik ICA:UK

konsultacje z trenerem po szkoleniu  

szkolenie w języku angielskim, z udziałem polskiego trenera  

Przewiń do góry