Gry symulacyjne

Projektujemy i prowadzimy gry symulacyjne i symulacje biznesowe, które wpisują się w procesy rozwojowe wynikające z potrzeb klienta. Mogą to być procesy zmiany organizacyjnej, wdrożenia metodyk zarządzania projektami, transformacji zwinnej.

Co to jest symulacja biznesowa?

Symulacje umożliwiają uczenie się przez doświadczenie. Uczestnicy przenoszą się do symulowanej rzeczywistości, w której grają według określonego scenariusza, wykorzystując przy tym prawdzie procesy i narzędzia, należące do określonej metodyki zarządzania projektami, zmianą lub angażowania interesariuszy.

Scenariusze mogą być mniej lub bardziej zbliżone do rzeczywistości. Możliwe fikcyjne scenariusze:

 • Historyczne budowy: Akropolis, Koloseum, Wieża Eiffla
 • Kosmos: Apollo 13, poszukiwanie planet do zamieszkania lub nowych surowców
 • Scenariusze detektywistyczne: kto jest zabójcą zmiany?
 • Podróże w czasie: nasza organizacja za 5 lat i jak możemy tam dojść

Bardziej realistyczne scenariusze zbliżają się do symulatorów i pozwalają ćwiczyć zachowania w różnych sytuacjach organizacyjnych, w tym szczególnie kryzysowych. Takie symulacje nabierają coraz większego znaczenia wobec rosnącej nieprzewidywalności świata, który możemy opisać w kategoriach VUCA. (Volatility,  zmienność; Uncertainty, niepewność; Complexity, złożoność;  Ambiguity, niejednoznaczność).

Dostępne jest wiele rodzajów symulacji biznesowych. Symulacje można podzielić na pudełkowe oraz dedykowane. Te pierwsze zostały opracowane przez projektantów gier od strony celów rozwojowych, dynamiki gry i fabuły, wraz z materiałami w odpowiedniej szacie graficznej i są dostępne jako gotowe zestawy do gry. Symulacje dedykowane powstają od podstaw,  po ścisłym zdefiniowaniu potrzeb klienta i są testowane zanim zostaną uruchomione dla uczestników.

Co zrobimy?

 • We współpracy z klientem zdefiniujemy potrzeby i zaproponujemy symulację pudełkową lub dedykowaną
 • Określimy umiejscowienie symulacji w procesie rozwojowym, jeśli taki ma miejsce
 • Określimy wymagania logistycznie i przygotujemy wydarzenie symulacyjne
 • Przeprowadzimy pojedynczą symulację lub serię
 • Sporządzimy wnioski z wydarzenia symulacyjnego

Jakie to da korzyści?

 • Uczenie się przez doświadczenie
 • Testowanie ról, zachowań, procesów i technik w bezpiecznym otoczeniu, bez rzeczywistego ryzyka
 • Integracja zespołów
 • Dobra zabawa 
Przewiń do góry