Facylitacja grupowa

Co to jest facylitacja?

Facylitacja to forma pracy grupowej lub zespołowej, w której  facylitator,  wnosząc wiedzę procesową, jest odpowiedzialny za prowadzenie procesu, a grupa uczestników posiada wiedzę przedmiotową i łączy ją we wspólną większą całość, by wypracować pewien produkt: decyzję, rozwiązanie problemu, strategię, plan działania, odpowiedź na jakieś nurtujące zespół pytanie.

Facylitacja to ułatwiane i pomaganie bardziej niż doradzanie gotowych rozwiązań z pozycji eksperckiej. Kluczowe jest zaangażowanie i uruchomienie zasobów własnych klienta. W ten sposób uczestnicy warsztatu lub procesu rozwojowego mają silne poczucie własności wypracowanych rozwiązań.

Przy wzrastającym znaczeniu inteligencji wspólnej (collective intelligence), facylitacja zapewnia pełniejsze wykorzystanie wiedzy, energii, kreatywności skrytej w głowach członków zespołów. Facylitacja zapewnia również dobrą komunikację; podczas warsztatu wszyscy słyszą wszystkich i wszyscy widzą wyłaniający się produkt.

Facylitator i inne role (w oparciu o Model Process Iceberg®, T. Mann)
Każdy ma część pewnej większej całości

Jaka jest rola facylitatora?

Facylitator to szczególna rola pomiędzy innymi rolami wspierającymi organizację, takimi jak coach, trener, mentor, konsultant. Jest to rola procesowa. Facylitator nie wnosi wiedzy eksperckiej, jak konsultant lub trener. Jest natomiast wyposażony w wiedzę o procesie grupowym oraz kreatywnym. Facylitacja zakłada, że wiedza potrzebna do, przykładowo, rozwiązania jakiegoś problemu organizacyjnego, jest dostępna w uczestniczącym zespole, trzeba ją jednak naświetlić i zintegrować. Jeżeli jakiejś wiedzy definitywnie brakuje, wtedy wskazane są inne działania, takie jak szkolenia lub doradztwo eksperckie. Warsztatowo można jednak zmapować brakującą wiedzę i wybrać najlepsze sposoby jej pozyskania.

Kluczowe cechy facylitatora to całkowita neutralność wobec przedmiotu pracy zespołu oraz bez stronność wobec uczestników spotkania lub warsztatu. Zadaniem facylitatora jest takie przygotowanie warsztatu, w tym dobór struktury spotkania (logicznie i spójnie ułożonych aktywności), odpowiednich narzędzi i technik, by maksymalnie ułatwić uczestnikom osiągniecie założonego celu spotkania.  

Pośród ról wymienionych wyżej, facylitacja spotyka się z coachingiem zespołowym. Celem coacha jest jednak wzmocnienie potencjału zespołu podczas gdy celem facylitatora jest pomóc zespołowi wypracować konkretny produkt.

Jakie są zastosowania facylitacji?

Facylitacja znajduje wiele zastosowań, począwszy od pojedynczych spotkań zarządów lub zespołów do złożonych procesów zmiany i rozwoju organizacyjnego. Znajduje również swoje zastosowanie w zarządzaniu projektami, programami i portfelem, i może znakomicie wesprzeć zespoły projektowe w planowaniu, zarządzaniu ryzykiem i zmianą projektową i kontroli realizacji projektów. Może to być usługa świadczona przez Biuro Zarządzania Projektami, angażujące do tego facylitatorów wewnętrznych lub zewnętrznych.

Zastosowania facylitacji
Przewiń do góry