Facylitacja dla zespołów zwinnych

I. Opis szkolenia

 • Program szkolenia obejmuje wiedzę oraz praktykę technik facylitacji, które mogą być szczególnie przydatne zespołom zwinnym oraz ich liderom
 • Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników technik i procesów facylitowanych
 • Szkolenie koncentruje się na kilku poziomach, na których facylitacja może być wykorzystywana: poziom organizacji, poziom produktu ora poziom zespołu deweloperskiego
 • Szkolenie może być prowadzone zarówno w sali szkoleniowej jak i z wykorzystaniem platform do pracy zdalnej

II. Grupa docelowa

 • Agile Coachowie,
 • Scrum Masterzy
 • Liderzy zespołów zwinnych
 • Dyrektorzy IT
 • pracownicy Biura Zarządzania Projektami,
 • trenerzy i coachowie wewnętrzni

III. Korzyści

 • pozyskanie i przećwiczenie zestawu metod i technik facylitacji szczególnie przydatnych zespołom zwinnym
 • sprawne i angażujące planowanie transformacji zwinnej, definiowanie portfela produktów i wymagań oraz planowanie pracy zespołu
 • skuteczne wykorzystanie czasu przeznaczanego na spotkania zespołowe i podniesienie ich efektywności
 • poprawa efektywności spotkań, na wielu etapach konsultacji, szczególnie przy wymianie  wiedzy i określaniu potrzeb różnych interesariuszy
 • możliwość zastosowania technik facylitacji podczas szkoleń i w  coachingu zespołowym
 • wprowadzenie do organizacji sprawnej metody dochodzenia do konsensusu i wspólnego podejmowania decyzji, usystematyzowanej refleksji i planu działań, tam gdzie jest to potrzebne

2 dni szkoleniowe 

w sali szkoleniowej lub online

autorski podręcznik facylitatora 

konsultacje z trenerem po szkoleniu  

szkolenie w języku polskim lub angielskim 

Przewiń do góry