Działania kompensacyjne

Zmniejszenie lub zniwelowanie śladu węglowego (CO2) jest dobrowolnym działaniem zmieniającym nastawienie społeczeństwa, a także realizuje postulat „społecznej odpowiedzialności biznesu” („CSR”).

Konsumenci i organizacje muszą zdawać sobie sprawę ze znaczenia emisji gazów cieplarnianych, konieczności posiadania mechanizmu ich kompensacji, a co za tym idzie, zmiany ich zachowania.

Zmniejszając ślad węglowy, organizacja odnotuje znaczące korzyści:

  • poprawia wizerunek firmy, co odzwierciedla odpowiedzialność i zaangażowanie we wspieranie zrównoważonego rozwoju i walkę ze zmianami klimatycznymi
  • wskazuje na działanie zgodnie z oczekiwaniami klientów
  • podejmuje proste i praktyczne rozwiązanie dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych,
  • angażuje się w usługi społeczne i wnosi wkład w pomoc ubogim i zmarginalizowanym grupom społecznym.

Poprzez projekty kompensacyjne efektywnie wspieramy zrównoważony rozwój, przywiązując równą wagę do kwestii społecznych, ekonomicznych i środowiskowych.

Przewiń do góry