Co to są certyfikaty CO2?

By ograniczyć emisję gazów cieplarnianych instytucje publiczne na różnych kontynentach utworzyły systemy kontrolne, w tym systemy handlu uprawnieniami do emisji. Na kontynencie europejskim jest to Europejski System Handlu Emisjami (EU ETS). Uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych, nazywane uprawnieniami do emisji CO2 lub certyfikatami węglowymi, są prawami będącymi przedmiotem obrotu na rynkach giełdowych. Jeden certyfikat odpowiada jednej tonie dwutlenku węgla, który nie został uwolniony do atmosfery (niewyemitowany CO2).

Uprawnienia do emisji dwutlenku węgla w ramach EU ETS pochodzą z rocznych przydziałów Komisji Europejskiej dla krajów i instalacji objętych ETS (EUA) oraz z projektów redukcji emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych opracowanych w ramach mechanizmów ONZ, takich jak CDM (mechanizm czystego rozwoju dla jednostek CER i JI (Wspólne wdrożenia dla jednostek ERU).

Ważne jest, aby nie mylić uprawnień do emisji dwutlenku węgla ani certyfikatów węglowych z zielonymi certyfikatami. To ostatnie odnosi się do certyfikatów uzyskanych przez jednostki produkujące energię odnawialną lub zieloną.

Uprawnienia będące przedmiotem obrotu w ramach EU ETS są obejmują:

  • EUA – Emission Unit Allowance (aktualne uprawnienia dla instalacji objętych ETS)
  • UAA – European Union Aviation Allowance (alokacje dla europejskich linii lotniczych)
  • CER – poświadczona redukcja emisji (jednostki lub uprawnienia pochodzące z projektów redukcji emisji CDM)
  • ERU – Emission Reduction Unit (jednostki lub uprawnienia pochodzące z projektów redukcji emisji JI)

Handel EUA rozwinął się ze względu na istnienie nadwyżki lub deficytu emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z początkowym pułapem ustalonym na poziomie europejskim. Instalacje objęte systemem ETS, które mają nadwyżkę EUA w wyniku niskiego poziomu emisji w stosunku do poziomu przyznanego, mają prawo sprzedać te nadwyżki EUA. Natomiast jednostki posiadające deficyt EUA, determinowany większą produkcją i pośrednio większą emisją CO2, muszą nabyć EUA, aby spełnić wymagania na koniec roku rozliczeniowego (przypadającego zawsze na koniec kwietnia). To samo dotyczy linii lotniczych, które kierują się tą samą specyfiką sprzedaży i kupna uprawnień EUAA.

W miarach ilościowych: 1 EUA = 1 EUAA = 1 CER = 1 ERU = 1 tona CO2

Jednak ich wartość różni się z powodu kilku czynników, a zmienność ceny każdego uprawnienia jest bardzo wysoka, nawet na przestrzeni jedno dnia w otwartym handlu.

Przewiń do góry