Artur Kasza

Założyciel wefacilitate, facylitator grupowy, konsultant, kierownik projektów, trener zarządzania projektami. Projektuje i prowadzi spotkania i warsztaty, w tym dotyczące strategii, portfela, programów i projektów. Doświadczony mówca, spędziwszy wiele lat za granicą, posiada duże umiejętności komunikacji międzykulturowej. Doktor nauk społecznych (Uniwersytet w Leuven, Belgia). Ukończył również studia podyplomowe w Kolegium Europejskim w Brugii (Belgia), w zakresie rozwoju zasobów ludzkich. Biegle włada językiem angielskim i francuskim, komunikatywnie hiszpańskim. Certyfikacje i akredytacje:

  • ICA Agile Team Facilitation Professional
  • PRINCE2 Practitioner, Akredytowany Trener
  • Green Project Management 360 Akredytowany konsultant i asesor 
  • Management of Portfolios
  • Managing Succesful Programmes
  • Agile Project Management
Przewiń do góry